Waste Framework Directive – WFD

Waste Framework Directive – WFD

Zbog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za...

read more
Gospodarenje građevinskim otpadom

Gospodarenje građevinskim otpadom

Građevni (građevinski) otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim...

read more
Waste Framework Directive – WFD

Waste Framework Directive – WFD

Zbog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za...

read more
Gospodarenje građevinskim otpadom

Gospodarenje građevinskim otpadom

Građevni (građevinski) otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim...

read more