Zajedno u brizi
za okoliš –
Reciklaža Mišić!

U potrazi ste za iskusnim i učinkovitim partnerom za zbrinjavanje otpada?

Uz zavidno iskustvo u pružanju usluga u građevinskom sektoru, Reciklaža Mišić nudi vam stručno i učinkovito gospodarenje otpadom kroz postupak reciklaže sukladno zakonskim propisima.

Zajedno u brizi
za okoliš –
Reciklaža Mišić!

U potrazi ste za iskusnim i učinkovitim partnerom za zbrinjavanje otpada?

Uz zavidno iskustvo u pružanju usluga u građevinskom sektoru, Reciklaža Mišić nudi vam stručno i učinkovito gospodarenje otpadom kroz postupak reciklaže sukladno zakonskim propisima.

Zajedno u brizi
za okoliš –
Reciklaža Mišić!

U potrazi ste za iskusnim i učinkovitim partnerom za zbrinjavanje otpada?

Uz zavidno iskustvo u pružanju usluga u građevinskom sektoru, Reciklaža Mišić nudi vam stručno i učinkovito gospodarenje otpadom kroz postupak reciklaže sukladno zakonskim propisima.

Gospodarenje
otpadom

Vršimo usluge sakupljanja, sortiranja, zbrinjavanja te recikliranja građevinskog otpada prema zakonskim propisima i standardima. Reciklirani otpad se može ponovno iskoristiti čime se doprinosi očuvanju okoliša.

Pripremni
građevinski
radovi

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u građevinskom sektoru i svoj potrebnoj mehanizaciji kojom raspolažemo, pružamo kvalitetne usluge pripremnih građevinskih radova kao što su iskopi, sanacije odlagališta otpada i sl.

Uklanjanje
građevinskih
objekata

Prepustite rušenje građevina i uklanjanje objekata stručnjacima! Raspolažemo adekvatnom mehanizacijom te posebnim alatima potrebnim za zahtjevan postupak rušenja i naknadne sanacije gradilišta.

Prijevoz
teretnim
vozilima

Povjerite nam utovar, istovar i prijevoz teretnim vozilima! Nudimo usluge prijevoza građevinskog materijala, agregata za asfaltne baze te drugih materijala i sirovina do gradilišta, odlagališta otpada odnosno tražene lokacije.

Gospodarenje
otpadom

Vršimo usluge sakupljanja, sortiranja, zbrinjavanja te recikliranja građevinskog otpada prema zakonskim propisima i standardima. Reciklirani otpad se može ponovno iskoristiti čime se doprinosi očuvanju okoliša.

Pripremni
građevinski
radovi

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u građevinskom sektoru i svoj potrebnoj mehanizaciji kojom raspolažemo, pružamo kvalitetne usluge pripremnih građevinskih radova kao što su iskopi, sanacije odlagališta otpada i sl.

Uklanjanje
građevinskih
objekata

Prepustite rušenje građevina i uklanjanje objekata stručnjacima! Raspolažemo adekvatnom mehanizacijom te posebnim alatima potrebnim za zahtjevan postupak rušenja i naknadne sanacije gradilišta.

Prijevoz
teretnim
vozilima

Povjerite nam utovar, istovar i prijevoz teretnim vozilima! Nudimo usluge prijevoza građevinskog materijala, agregata za asfaltne baze te drugih materijala i sirovina do gradilišta, odlagališta otpada odnosno tražene lokacije.

Reciklirani agregat – drobljeni asfalt 0/45 mm

Vršimo drobljenje ili mljevenje starog asfalta čime nastaje reciklirani asfalt – vrijedan resurs koji se može dalje koristiti za kolničke i terenske konstrukcije, čime izravno doprinosimo očuvanju prirodnih resursa.

Reciklirani agregat – drobljeni beton 0/45 mm

Prethodno korišteni beton može se obraditi u postupku recikliranja i ponovno upotrijebiti kao građevinski materijal. Reciklirani drobljeni beton nalazi široku primjenu u građevinarstvu, u visokogradnji i niskogradnji.

Reciklirani agregat – drobljeni miješani 0/45 mm

Osim čuvanja okoliša, recikliranjem odnosno drobljenjem otpada nastalog rušenjem zidanih građevina dobivamo koristan reciklirani agregat, koji se može upotrijebiti za proizvodnju novih betonskih mješavina.

Reciklirani agregat – drobljeni asfalt 0/45 mm

Vršimo drobljenje ili mljevenje starog asfalta čime nastaje reciklirani asfalt – vrijedan resurs koji se može dalje koristiti za kolničke i terenske konstrukcije, čime izravno doprinosimo očuvanju prirodnih resursa.

Reciklirani agregat – drobljeni beton 0/45 mm

Prethodno korišteni beton može se obraditi u postupku recikliranja i ponovno upotrijebiti kao građevinski materijal. Reciklirani drobljeni beton nalazi široku primjenu u građevinarstvu, u visokogradnji i niskogradnji.

Reciklirani agregat – drobljeni miješani 0/45 mm

Osim čuvanja okoliša, recikliranjem odnosno drobljenjem otpada nastalog rušenjem zidanih građevina dobivamo koristan reciklirani agregat, koji se može upotrijebiti za proizvodnju novih betonskih mješavina.

Reciklirani agregat – drobljeni asfalt 0/45 mm

Vršimo drobljenje ili mljevenje starog asfalta čime nastaje reciklirani asfalt – vrijedan resurs koji se može dalje koristiti za kolničke i terenske konstrukcije, čime izravno doprinosimo očuvanju prirodnih resursa.

Reciklirani agregat – drobljeni beton 0/45 mm

Prethodno korišteni beton može se obraditi u postupku recikliranja i ponovno upotrijebiti kao građevinski materijal. Reciklirani drobljeni beton nalazi široku primjenu u građevinarstvu, u visokogradnji i niskogradnji.

Reciklirani agregat – drobljeni miješani 0/45 mm

Osim čuvanja okoliša, recikliranjem odnosno drobljenjem otpada nastalog rušenjem zidanih građevina dobivamo koristan reciklirani agregat, koji se može upotrijebiti za proizvodnju novih betonskih mješavina.

U svom poslovanju vjerno pratimo zakonske propise i standarde kvalitete, čemu svjedoče ISO CERTIFIKATI u našem posjedu.

Također smo ponosni nositelji projekta „Novi strojevi za recikliranje građevinskog otpada – Budimo čuvari okoliša“ sufinanciranog iz natječaja E-IMPULS.

U svom poslovanju vjerno pratimo zakonske propise i standarde kvalitete, čemu svjedoče ISO CERTIFIKATI u našem posjedu.

Također smo ponosni nositelji projekta „Novi strojevi za recikliranje građevinskog otpada – Budimo čuvari okoliša“ sufinanciranog iz natječaja E-IMPULS.

Sanacija odlagališta
Rušenje građevine
Sanacija odlagališta
Rušenje građevine
Projekt: Budimo čuvari okoliša – sufinanciran iz natječaja E-IMPULS

Projekt: Budimo čuvari okoliša – sufinanciran iz natječaja E-IMPULS

MIŠIĆ, obrt za prijevozništvo i usluge, vl. Antun Mišić već dugi niz godina uspješno djeluje na tržištu. Obrt je specijaliziran za reciklažu građevinskog otpada na svom izdvojenom pogonu – Reciklažno dvorište građevinskog otpada Ivanovec. Na području Sjeverozapadne...

Waste Framework Directive – WFD

Waste Framework Directive – WFD

Zbog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za rješavanje, odnosno prepoznat je kao jedan prioritetnih problema za financiranje. Također, jedan od...

Postrojenja za reciklažu građevinske šute

Postrojenja za reciklažu građevinske šute

Pod građevinskim otpadom koji se može reciklirati u postrojenju spadaju sljedeći materijali: opeka, beton, armirani beton, asfalt, kamen i tome slični građevinski otpad. Postrojenje se sastoji od prilazne rampe, usipnog koša, primarne čeljusne drobilice, dijela za...

Gospodarenje građevinskim otpadom

Gospodarenje građevinskim otpadom

Građevni (građevinski) otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za...

Projekt: Budimo čuvari okoliša – sufinanciran iz natječaja E-IMPULS

Projekt: Budimo čuvari okoliša – sufinanciran iz natječaja E-IMPULS

MIŠIĆ, obrt za prijevozništvo i usluge, vl. Antun Mišić već dugi niz godina uspješno djeluje na tržištu. Obrt je specijaliziran za reciklažu građevinskog otpada na svom izdvojenom pogonu – Reciklažno dvorište građevinskog otpada Ivanovec. Na području Sjeverozapadne...

Waste Framework Directive – WFD

Waste Framework Directive – WFD

Zbog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za rješavanje, odnosno prepoznat je kao jedan prioritetnih problema za financiranje. Također, jedan od...

Postrojenja za reciklažu građevinske šute

Postrojenja za reciklažu građevinske šute

Pod građevinskim otpadom koji se može reciklirati u postrojenju spadaju sljedeći materijali: opeka, beton, armirani beton, asfalt, kamen i tome slični građevinski otpad. Postrojenje se sastoji od prilazne rampe, usipnog koša, primarne čeljusne drobilice, dijela za...

Gospodarenje građevinskim otpadom

Gospodarenje građevinskim otpadom

Građevni (građevinski) otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za...