Reciklirani agregati

Recikliranjem do ponovno iskoristivih vrijednih agregata u graditeljstvu! Učinkovitim gospodarenjem i obradom građevinskog otpada postiže se smanjenje potrebe iskorištavanja prirodnih resursa te ekološki odgovorno djelovanje u građevinarstvu. U Reciklažnom dvorištu Mišić nastaju reciklirani agregati kao što su drobljeni asfalt, beton i opeka, koji udovoljavaju važećim propisima te su ispitani od strane nadležnih laboratorija.

Reciklirani agregati

Recikliranjem do ponovno iskoristivih vrijednih agregata u graditeljstvu! Učinkovitim gospodarenjem i obradom građevinskog otpada postiže se smanjenje potrebe iskorištavanja prirodnih resursa te ekološki odgovorno djelovanje u građevinarstvu. U Reciklažnom dvorištu Mišić nastaju reciklirani agregati kao što su drobljeni asfalt, beton i opeka, koji udovoljavaju važećim propisima te su ispitani od strane nadležnih laboratorija.

Reciklirani agregati

Recikliranjem do ponovno iskoristivih vrijednih agregata u graditeljstvu! Učinkovitim gospodarenjem i obradom građevinskog otpada postiže se smanjenje potrebe iskorištavanja prirodnih resursa te ekološki odgovorno djelovanje u građevinarstvu. U Reciklažnom dvorištu Mišić nastaju reciklirani agregati kao što su drobljeni asfalt, beton i opeka, koji udovoljavaju važećim propisima te su ispitani od strane nadležnih laboratorija.

Reciklirani agregat – drobljeni asfalt 0/45 mm

Stari asfalt kao vrijedan resurs zahvaljujući postupku recikliranja! Drobljenjem ili mljevenjem otpada, tj. prethodno korištenog asfalta, nastaje takozvani reciklirani asfalt. Takav agregat može se dalje koristiti za kolničke i terenske konstrukcije.

Reciklirani agregat – drobljeni asfalt 0/45 mm dobiva se sukladno svim relevantnim tehničkim propisima, te su njegova svojstva ispitana od strane nadležnih laboratorija. Višestrukom uporabom resursa kroz reciklažni ciklus doprinosi se učinkovitom gospodarenju otpadom.

Reciklirani agregat – drobljeni beton 0/45 mm

Recikliranjem do korisne sekundarne sirovine! Umjesto odlaganja na deponije, prethodno korišteni beton može se obraditi i ponovno upotrijebiti kao građevinski agregat. U reciklažnom postupku betonski agregat se drobi čime se dobiva reciklirani beton koji nalazi višestruku primjenu u građevinarstvu.

Reciklirani agregat – drobljeni beton 0/45 mm proizvodi se prema svim važećim standardima struke te se može koristiti u niskogradnji i visokogradnji. Smanjenjem potrebe za prirodnim resursima i odgovornim gospodarenjem otpadom doprinosi se očuvanju okoliša.

Reciklirani agregat – drobljeni miješani 0/45 mm

Ekološki prihvatljivo i ekonomski učinkovito korištenje otpadne opeke! Rušenjem zidanih građevina opeka ne gubi svoju iskoristivost te se daljnjim postupkom obrade odnosno drobljenja pretvara u reciklirani agregat. Time se dobiva nova sirovina koja se može koristiti primjerice za proizvodnju novih betonskih mješavina.

Postupak obrade otpada kojom nastaje reciklirani agregat – drobljeni miješani 0/45 mm, odvija se u skladu sa svim važećim tehničkim propisima. Time se doprinosi ekološkoj odgovornosti i održivosti u građevinskom sektoru.