Naše usluge

Ekološki prihvatljivo i ekonomski učinkovito gospodarenje otpadom uz Reciklažu Mišić! Kao što sam naziv tvrtke govori, nudimo obradu te recikliranje građevinskog otpada doprinoseći pritom očuvanju okoliša. Naša ponuda također uključuje pripremne građevinske radove, uklanjanje građevinskih objekata kao i prijevoz teretnim vozilima za vaše potrebe.

Naše usluge

Ekološki prihvatljivo i ekonomski učinkovito gospodarenje otpadom uz Reciklažu Mišić! Kao što sam naziv tvrtke govori, nudimo obradu te recikliranje građevinskog otpada doprinoseći pritom očuvanju okoliša. Naša ponuda također uključuje pripremne građevinske radove, uklanjanje građevinskih objekata kao i prijevoz teretnim vozilima za vaše potrebe.

Naše usluge

Ekološki prihvatljivo i ekonomski učinkovito gospodarenje otpadom uz Reciklažu Mišić! Kao što sam naziv tvrtke govori, nudimo obradu te recikliranje građevinskog otpada doprinoseći pritom očuvanju okoliša. Naša ponuda također uključuje pripremne građevinske radove, uklanjanje građevinskih objekata kao i prijevoz teretnim vozilima za vaše potrebe.

Gospodarenje
otpadom

Prepustite pravilnu obradu otpada u naše ruke!

Reciklaža Mišić nudi usluge sakupljanja, sortiranja, obrade te recikliranja otpada. Naime, pravilno sortiranje građevinskog otpada od izrazite je važnosti kako bi se on mogao ponovno iskoristiti. Cilj je doći do što kvalitetnijeg i čišćeg recikliranog materijala kroz pravilan postupak obrade.

Također nudimo prijevoz otpada kontejnerima s vašeg kućnog praga ili gradilišta. Neopasni otpad možemo preuzeti i odvesti u kontejnerima zapremnine 5m², 7m², 15m² i 31m² do reciklažnog dvorišta ili odlagališta.

Pripremni
građevinski
radovi

Povjerite nam izvođenje radova s punim povjerenjem!

Prije početka gradnje potrebno je kvalitetno pripremiti prostor na kojem će uslijediti građevinski radovi. Uz dugogodišnje iskustvo, Reciklaža Mišić posjeduje svu potrebnu mehanizaciju za izvođenje pripremnih radova na gradilištu.

Spektar usluga koje pružamo za građevinski sektor uključuje radove kao što su iskopi, izrada nasipa, tampona i parkirališta, izgradnja cesta, sanacije divljih odlagališta otpada, te sličnih poslova.

Uklanjanje
građevinskih
objekata

Tražite izvođača radova za rušenje građevina? Reciklaža Mišić odličan je odabir, jer osim samog procesa uklanjanja, također ćemo se pobrinuti i za odvoz, adekvatno odlaganje odnosno recikliranje građevinskog otpada.

Zahtjevan i potencijalno opasan postupak rušenja objekata kao i naknadne sanacije gradilišta izvodimo prema pravilima struke koristeći se pritom prikladnom mehanizacijom te posebnim alatima.

Prijevoz
teretnim
vozilima

Pronađite rješenje za transport uz Reciklažu Mišić!

Zahvaljujući našem strojnom i voznom parku, u mogućnosti smo ponuditi utovar, istovar kao i prijevoz teretnim vozilima.

Uz odvoz otpadnog građevinskog materijala do reciklažnog dvorišta i/ili odlagališta, prevozimo građevinski materijal, agregat za asfaltne baze te drugih materijala i pribora do gradilišta, odnosno tražene lokacije.